Obvestilo za zavarovance dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ). S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Ob preoblikovanju zavarovane osebe ohranijo vse pravice, kot so jih imele do sedaj, v enakem obsegu. Razlika je le v tem, da bodo te pravice po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti financirane le iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vse zavarovalne police za G24 Zdravje zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo teh polic vam zato ni treba storiti ničesar.

Zadnja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je premija za december 2023. Če ste premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačali za nekaj mesecev ali leto vnaprej, boste vračilo preplačanih premij prejeli najkasneje do 29. 2. 2024.

Za vse informacije glede obveznega zdravstvenega prispevka in izvajanja vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja se obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

G24 Zavarovanja, spletna prodajna točka Generali zavarovalnice d.d.